Kjøpsvilkår

Generelle vilkår for nettbutikken presisfoto.nos produkter og tjenester.
presis.no.no eies av Presis Digitalprint AS.

Kunderegistrering

For å gjennomføre bestilling fra presisfoto.no må du registrere deg som bruker. Dette innebærer at du aksepterer våre generelle vilkår for bruk av tjenesten presis.no. Personopplysninger som sendes inn til presisfoto.no, behandles i samsvar med personopplysningsloven. Dine personopplysninger er beskyttet og blir ikke utlevert til andre foretak uten ditt samtykke.

På «Mine sider» kan du alltid se personopplysningene dine. Der kan du også endre personopplysningene samt velge om du vil ha tilbud eller ikke. Midlertidig og varig adresseforandring må endres omgående på «Mine sider» for å sikre levering uten forsinkelser. En eventuell adresseforandring bør alltid gjøres før en ny bestilling for å sikre levering til riktig adresse.

Avbestilling

Så snart du har klikket på knappen «Bekreft», begynner produksjonen av din bestilling. Det innebærer at du ikke kan angre eller avbestille produktene dine ettersom det dreier seg om behandling og produksjon av individuelle og personlige bilder.

Rabattkoder

presisfoto.nos rabattkoder kan brukes ved kjøp på www.presisfoto.no. presisfoto.no tar ikke ansvar for feil bruk av rabattkoder etter at kjøpet er gjennomført. Har du spørsmål angående bruk av rabattkoder, ta alltid kontakt med presisfoto.no før du gjennomfører kjøpet ditt.

Betaling

Når du gjør en bestilling får du en bekreftelse tilsendt e-postadressen din. Ved å klikke på vedlagte lenke får du opp betalingsinformasjonen for bestillingen din. Ved fakturabetaling får du alltid med en faktura sammen med bestillingen din.

Betaling skal være presisfoto.no i hende innen den tid som er oppgitt på fakturaen som vedlegges forsendelsen. Generelt gjelder 30 dagers betalingsfrist. Forfalte fakturaer overlater presisfoto.no til et inkassoselskap. Ved uteblitt betaling debiteres forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven samt påminnelsesgebyr som p.t. er 59 kr. Hvis utestående beløp overstiger 1500 kr, har presisfoto.no rett til å kreve forskuddsbetaling før ny bestilling kan foretas. Betaling kan også skje med kort. Vi aksepterer VISA og MasterCard.

Presis Digitalprint AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.

Leveringstid

Bestilte produkter leveres innen én til to uker så fremt det ikke foreligger produksjonsforstyrrelser. presisfoto.no tar ikke ansvar for forsinket levering forårsaket av eksterne samarbeidspartnere.

Kostnader og frakt

Alle priser og full produktoversikt finnes inne i programvaren. Fraktkostnader tilkommer på alle produkter.

Levering

Dersom noe skades eller blir borte under levering, er det avsenderen av forsendelsen som har ansvaret for å reklamere til Posten. Forsendelse med bestilte produkter som ikke hentes på posten, debiteres fullt ut i tillegg til kostnaden for returfrakt og håndtering, p.t. 150 kr. Etter én måned makuleres varen.

Garanti

Vår garanti gjelder ikke når anbefalinger og informasjon om billedkvalitet og produktresultat ikke tas hensyn til av kunden.

Reklamasjon

Hvis du vil reklamere på bilder eller fotoprodukter, har du rett til å gjøre det innen 30 dager fra fakturadatoen. Ved reklamasjoner skal alltid presis.no kontaktes før produktet sendes inn. Det skal skje via telefon, e-post eller post. Etter avtale med presisfoto.no sendes produktet/produktene til oss sammen med tilhørende original ordrekonvolutt, samt et vedlagt brev med en reklamasjonsbeskrivelse. Originalfakturaen skal du beholde og betale når reklamasjonen returneres ferdigbehandlet av oss. Forventet refundering hvis angrerett blir brukt er innen 60 dager etter reklamasjon.

Tlf.: 62 43 18 80
E-post: post@presis.no
Adresse: Kirkeveien 58, 2414 Elverum

Forbrukerrådet overvåker forbrukernes rettigheter. presis.no følger Forbrukerrådets anbefalinger.

Brukeren alene har ansvaret for at opplastet bilde ikke støter mot lov, moral eller etikk. Brukeren har på samme måte ansvaret for at opplastet bilde ikke krenker andres opphavsrett eller annen rett. Skulle brukeren laste opp et bilde som fører til at det reises erstatningskrav mot presis.no, skal brukeren alene påta seg alt ansvar for prosess og skadeerstatning.

Hvis brukeren ønsker å la noen andre ta del i det materialet som brukeren har lastet opp hos presis.no, kan brukeren dele sin brukerkonto med disse personene gjennom presis.no. Eier av brukerkontoen tillater da at mottakeren får ta del i brukerens materiale via presis.no. Brukeren bærer ansvaret for skader eller kostnader som brukeren, presis.no eller andre påføres på grunn av den personens bruk som har fått tillatelse til å dele bildemappen. Det er brukerens ansvar å informere den som får dele bildemappen, om disse vilkårene.

presis.no tar intet ansvar for materiale som lagres på nettsiden. Brukeren har ikke rett til erstatning dersom materiale som er lagret på nettsiden, går tapt eller skades.

Vilkår

presis.no forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene. Hver gang du bruker denne tjenesten, forplikter du deg til å følge gjeldende vilkår.

Sist oppdatert 1.2.2020