Sikkerhet

Håndtering av personopplysninger

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

Kunderegistrering

De personopplysninger du arkiverer i presis.no behandles i samsvar med personopplysningsloven (lov av 14. april 2000 nr 31).

Presisfoto henter navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse for å registrere og levere produktet/produktene du bestiller.

Ved å samtykke til å lagre personopplysninger hos presisfoto forbeholder vi oss retten til å sende nyhetsbrev med informasjon og tilbud i etterkant av en bestilling. Du kan melde deg av nyhetsbrevet når du vil.

Presis Digitalprint ASs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Presis Digitalprint AS samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Presis Digitalprint AS er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

Denne personvernerklæring gjelder for Presis Digitalprint AS for nettsiden https://presis.no, https://navnemerker.no og https://ventilasjonsmerker.no

BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Presis Digitalprint AS med organisasjonsnummer 816 93 8422. Ansvarlig personer hos oss er Lars Arthur Heramb.

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG
Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post, telefonnummer og adresse hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuelle klage. Andre personopplysninger kan forekommen, men vårt behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

1. Når samler Presis Digitalprint AS inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:

  • Du har bedt Presis Digitalprint AS om veiledning eller sendt oss en henvendelse.
  • Du har bestilt et produkt fra våre nettsider.
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev.
  • Du har søkt jobb hos oss.

Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:

  • Vi har bedt en virksomhet om en redegjørelse og dine opplysninger fremkommer i redegjørelsen.
  • En henvendelse inneholder opplysninger om deg og ditt kundeforhold hos oss.
  • En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende.
  • En jobbsøker har angitt deg som referanse.

2. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@presis.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Presis Digitalprint AS på e-post post@presis.no

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse

Når du besøker www.presis.no, bruker vi et verktøy, Google Analytics og Facebook Pixel, for å analysere din bruk av nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. All data slås sammen til en gruppe og behandles ikke individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Presis Digitalprint AS bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.
Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Kontakt oss

Henvendelser du sender oss via kontaktskjemaet vårt på nettsidene våre lagres i vår e-postserver som er Microsoft. Vi ber deg om ikke å registrere sensitiv informasjon, ettersom funksjonen ikke er sikret (kryptert).

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

Kommentarer på www.blogg.presisfoto.no

Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Alle innlegg og tilhørende kommentarer arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte hos våre eksterne telefonabonnementsleverandører. De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet ved å svare på henvendelser og kommunikasjon med leverandører.

E-post

Vi ber om at du ikke sender sensitive personopplysninger eller beskyttelsesverdig informasjon per e-post. E-post blir lagret hos vår eksterne e-postleverandør Microsoft.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre Presis Digitalprint ASs IKT-infrastruktur.

Besøkende til våre lokaler

Besøkende som kan ferdes på egen hånd i Presis Digitalprint ASs lokaler. Det føres ingen logg på hvem og når vedkommende har vært på besøk, ei heller finnes overvåkningskameraer i våre lokaler eller på vår eiendom.

5. Behandling av opplysninger når du er i kontakt med oss

Veiledning

Dersom du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte hos våre eksterne telefonabonnementsleverandører. De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner.

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse hos vår eksterne e-postleverandør Microsoft.

Klage til Presis Digitalprint AS

Når Presis Digitalprint AS behandler klager, behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre våre lovpålagte oppgaver. Dette inkluderer blant annet kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å kunne behandle saken.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for utøvelse av offentlig myndighet. Dersom din henvendelse inneholder særlige kategorier av personopplysninger er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 g).

Abonnere på nyhetsbrev

Presis Digitalprint AS sender ut nyhetsbrev på e-post til de som ønsker. Nyhetsbrevet inneholder tilbud, tips og nyheter fra oss.

For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev på e-post, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen vil bare bli brukt til å sende ut nyhetsbrev og eventuelt brukerundersøkelser om nyhetsbrevet for å få tilbakemelding om hva leserne har behov for og hva de synes er interessant.

Presis Digitalprint AS bruker en databehandler, MailChimp, til å administrere og sende ut nyhetsbrevet, og det er MailChimp som drifter databasen der e-postadressene lagres. E-postadressen deles ikke med andre og slettes når du melder deg av nyhetsbrevet. Du kan melde deg av ved å trykke på lenken for dette i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), altså samtykke. 

Dokumentasjon av samtykke gjennom dobbelt opt-in i e-post

Når du melder deg på nyhetsbrevet får du informasjon om hva vi samler inn og hvorfor. Ved å melde deg på brevet samtykker du til vår behandling av opplysninger om deg. Påmeldingen må bekreftes ved å klikke på en lenke i e-post, såkalt dobbelt opt-in. Det er for at vi skal kunne dokumentere din påmelding til nyhetsbrevet.

Bestille produkter og varer

På nettsiden kan du periodevis produkter og varer produsert fra Presis Digitalprint AS eller våre samarbeidspartnere. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne sende deg materiellet, og vi behandler da opplysninger om virksomhet med postadresse, samt navn, telefon og e-post på kontaktperson.

Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av produkter og varer blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt, vil alle opplysninger bortsett fra antall og virksomhet bli lagret i vårt ordresystem.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

6. Opplysninger om ansatte og jobbsøkere

Ansatte

Presis Digitalprint AS behandler opplysninger om ansatte og for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Dessuten registreres det opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på våre nettsider.

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Personalmapper skal avleveres til Arkivverket. Tilgangen begrenset til tjenstlig behov.

Jobbsøkere

Dersom du søker jobb hos Presis Digitalprint AS, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Alle stillingssøknader blir journalført i Presis Digitalprint ASs postjournal. Disse blir lagret i vårt elektroniske arkiv i omlag ett år før de makuleres.

8. Informasjonssikkerhet og databehandlere i Presis Digitalprint AS

Presis Digitalprint ASs bruk av databehandlere

Presis Digitalprint AS har i dag en IT-driftsmodell der vi drifter en stor del av våre systemer selv, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter. Der vi drifter selv, bruker vi også eksterne konsulenter.

Vi har en lokal serverpark med et virtuelt servermiljø som vi drifter selv. Her har vi en avtale med Daldata om støtte dersom vi trenger det. Daldata har ikke tilgang til våre systemer, men må gis tilgang i hvert enkelt tilfelle enten via oppmøte eller fjerntilgang.

Vi har også en avtale om «offsite backup» med Daldata, der backup av våre data lagres på et datasenter.

Til lønn- og regnskapssystem bruker vi tjenester fra Økonomiringen som kjører på deres servere. Visma Online blir brukt som system for å administrere arbeidstid, overtid og fravær. Dette driftes av oss selv fra egen server, men konsulenter blir brukt ved oppgradering av systemet. De blir da gitt fjerntilgang for den tiden arbeidet tar.

Nettsidene til Presis Digitalprint AS er hostet hos DMT Alvdal som er en norsk leverandør og et norsk datasenter blir brukt. Til drift og support av nettsidene brukes Tolq AS som også er en norsk leverandør. Det er ingen koblinger mellom nettsidene og andre av Presis Digitalprint ASs IT-systemer.

Kontaktinformasjon

Presis Digitalprint AS
Kirkeveien 58
2414 Elverum
Tlf.: 62 43 18 80
e-post: post@presis.no